top of page
iStock-620393720_edited.jpg

Gegevensbescherming

  1. Algemene informatie en verplichte informatie

 

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail)

beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie op deze website is:

 

Jeroen Veenenbos

Friedrich-Ebert-Anlage 46/1

69117 Heidelberg

Duitsland
 

Telefoon: +49 (0)15 77 8 30 31 80

Email: jeroenveenenbos(at)gmail.com

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke- of rechtspersoon die, alleen in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd.

 

 

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt wegens veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als websitebeheerder, een SSL of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel van de browser die van "http://" in "https://" verandert en aan het vergrendelingssymbool in uw browserlijn. Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U heeft mogelijk ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres vermeld in de rubriek contact.

 

 

 

   2. Gegevensverzameling op onze website

 

 

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (third-party-cookies). Deze cookies stellen u of ons in staat om te profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties anders niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van promotionele berichten zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies die meetbare inzichten geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO (de Duitse AVG), tenzij een andere rechtsgrond wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten te garanderen. Als toestemming voor de opslag van de cookies wordt gevraagd, worden deze uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en om cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies wanneer de browser sluit. Als cookies zijn gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u afzonderlijk op de hoogte stellen in combinatie met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

 

 

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.

De informatie omvat:

  • Browsertype en browserversie

  • Het gebruikte besturingssysteem

  • Verwijzende URL

  • De hostnaam van de toegangscomputer

  • De tijd van het serververzoek

  • Het IP -adres

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden vastgelegd.

 

 

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de informatie in het contactformulier en de contactgegevens die daarin worden verstrekt door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval we nog vragen hebben. Deze informatie wordt niet gedeeld zonder uw toestemming.

 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO) als hierom is gevraagd.

 

De informatie die u in het contactformulier heeft ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijvoorbeeld nadat we onze reactie op uw vraag hebben afgerond).

 

 

 

   3. Social media

 

 

Facebook plug-ins (Like & Share-knop)

Op deze website hebben wij plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen.

U herkent Facebook plug-ins aan het Facebook-logo of de "Like"-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plug-ins/.

Bij elk bezoek aan deze website zal de plug-in een directe verbinding tot stand brengen tussen uw browser en de Facebook-server. Als gevolg hiervan ontvangt Facebook de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw plug-in. Als u echter op de "Like"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website en de pagina's ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website en zijn pagina's toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

We moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-account terwijl u zich op deze website bevindt.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media. Indien een desbetreffende toestemmingsverklaring is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op grond van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

   4. Analysetools en advertenties

 

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruikersgegevens, zoals bezochte pagina's, tijd die op de pagina is doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens samenvoegen in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de gebruiker herkennen om de zijn gedragspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device-fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een Google server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

 

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel zijn online aangeboden diensten als ook de advertentieactiviteiten te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijvoorbeeld een toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

 

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP -adres naar één van de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren om rapporten over de website-activiteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat samen wordt verzonden met Google Analytics van uw browser worden niet samengevoegd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

 

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics, raadpleeg de privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Contractgegevensverwerking

We hebben een contractgegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties ten volle bij het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische gegevens" van Google Analytics om aan de websitebezoeker compatibele advertenties binnen het advertentienetwerk van Google te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessegerelateerde advertenties van Google en bezoekersgegevens die zijn verkregen van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek persoon. U heeft de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante instellingen voor advertenties in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte "Bezwaar tegen het vastleggen van gegevens".

 

Google Analytics E-commerce-tracking

Deze website maakt gebruik van de functie “E-Commerce Tracking” van Google Analytics. Met behulp van E-Commerce Tracking is de websitebeheerder in staat het koopgedrag van websitebezoekers te analyseren met als doel de online marketingcampagnes van de exploitant te verbeteren. In deze context wordt informatie bijgehouden, zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd vanaf het bekijken van het product tot het nemen van de aankoopbeslissing. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevoegd onder een transactie-ID, die aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker wordt toegewezen.

 

Archiveringsperiode

Gegevens over het gebruikers- of gebeurtenisniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

bottom of page