top of page

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website of één van de door mij, Jeroen Veenenbos, aangeboden diensten, erken je de volgende disclaimer te hebben gelezen, begrepen en volledig te aanvaarden:

Alle door mij geleverde diensten en communicatie evenals de informatie op deze website zijn bedoeld om je te ondersteunen op je pad van ontwaken en je te helpen de levensgebieden te identificeren die een doorleefde ervaring hiervan verhinderen.
Hoewel spirituele counseling en somatische coaching het proces van zelfontdekking en opheldering ondersteunen, zijn ze geen vervanging voor professionele geestelijke gezondheidszorg of medische zorg.
Mijn diensten zijn niet bedoeld om psychische of medische aandoeningen te diagnosticeren, behandelen of genezen. Ze zijn toegewijd aan de bevordering van helderheid, inzicht, innerlijke rust en geluk, echter zonder de belofte of garantie voor enig resultaat.
Als cliënt die ondersteuning zoekt, erken je dit en neem je de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen fysieke, mentale en emotionele welzijn, keuzes, beslissingen en acties tijdens en als gevolg van mijn diensten.

Ik zal te allen tijde mijn beste professionele expertise en zorg uitoefenen en tegelijkertijd de grenzen van mijn vaardigheden en ervaring erkennen. Wanneer je je dus dermate psychisch belast voelt dat het je functioneringsvermogen belemmert, zoek dan professionele hulp binnen de gezondheidszorg.
Al mijn diensten zijn vertrouwelijk en ik bespreek ons werk niet met anderen, behalve met mijn supervisor, waarbij in dat geval de anonimiteit behouden zal blijven. Alleen in het geval dat vertrouwelijkheid de directe veiligheid van jou als opdrachtgever en/of een derde in gevaar zou kunnen brengen, kan het nodig zijn deze met jouw toestemming te heroverwegen.
Als Hakomi-therapeut houd ik me aan de The Hakomi Institute’s Code of Professional Conduct and Ethics.

bottom of page